MINILIFE


FIRELIFE

För barn i åldern 10+
Söndagar kl 12.45


YOUTH KINGDOM

Youth Kingdom is New Life Church´s youth nights for 13+
games • snacks • events • worship • friends
Varannan fredag kl 19.00 (uppehåll just nu pga föräldraledighet)

Följ YK på Instagram för regelbunden uppdatering

Mt 6:9-10


PERSISKTALANDE LIFEGRUPP

Torsdagar 17:00


DALHAGENS FÖRSKOLA

Den lilla förskolan med det stora hjärtat

Med vår litteraturprofil vill vi höja alla barns språkliga kompetens som i sin tur skapar bättre förutsättningar att lyckas i skolan och därmed i livet!

Läs mer på Dalhagens hemsida och Facebook

KONTAKT
Dahlhagens Förskola
Röingegatan 88
28137 Hässleholm

tel: 0451 – 897 20
sms: 076-19 89 720

Kontakt via mejl: forskolan.dalhagen@gmail.com